Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

(ΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926 / ΦΕΚ Β’ 3152 30.07.2020)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/54024/1056 ΦΕΚ Β'3330/19.05.2023 η οποία τροποποίησε την ΥΑ υπ' Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΗ/74949/926/30.07.2020, ο ΔΑΠΕΕΠ διέκοψε την πρόσβαση δυνητικών δικαιούχων στο Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, για την υποβολή αιτήσεων Υπαγωγής για το έτος 2022

Για επιπλέον πληροφορίες επί του νέου σχήματος Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΔΑΠΕΕΠ.