Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ

Υπαγωγή σε Καθεστώς Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για τα έτη 2019-2020